+86-532-81126663info@worldextruder.com

Về chúng tôi

Công ty TNHH một thành viên máy thanh đảo Longchangjie
Thêm: Bozhou Road, KCN Zhongyun, giao Châu, thanh đảo, Trung Quốc
Tel:0532-81126663
Fax: 0532-81126661
Ph:13455298467
E-mail:info@worldextruder.com
Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH một thành viên máy thanh đảo Longchangjie
Thêm: Bozhou Road, KCN zhongyun, giao Châu, thanh đảo, Trung Quốc.
Tel:0532-81126663
Fax: 0532-81126661
Ph:13455298467
E-mail:info@worldextruder.com
Web:www.worldextruder.com